top of page

Persónuvernd


Grunnskóli Snæfellsbæjar viðheldur nemendaskrá til að halda utan um upplýsingar um nemendur sína, námsframvindu og annað sem nauðsynlegt er vegna náms þeirra við skólann. Með þessari skjalfestu upplýsingaöryggisstefnu vill Grunnskóli Snæfellsbæjar leggja áherslu á mikilvægi persónuverndar. Grunnskóli Snæfellsbæjar hagnýtir m.a. upplýsingatækni til að varðveita gögn nemendaskrár og miðla þeim á öruggan og hagkvæman hátt. Það auðveldar skólanum, nemendum og forsjármönnum nemenda að hafa yfirsýn yfir skráningar, utanumhald, námsframvindu nemenda og árangur i skólastarfi.

Megininntak stefnunar er:

Trúnaður: Grunnskóli Snæfellsbæjar tryggir að eingöngu aðilar sem til þess hafa heimild hafi aðgang að upplýsingum nemendaskrár og búnaði tengdum henni.

Réttleiki gagna: Grunnskóli Snæfellsbæjar tryggir að upplýsingar sem skráðar eru í nemendaskrá séu réttar og nákvæmar á hverjum tíma. Rangar, villandi, ófullkomnar eða úreltar upplýsingar séu leiðréttar, þeim eytt eða við þær aukið, þegar slíkt uppgötvast, og haldi uppi reglubundnu eftirliti í þeim tilgangi.

Tiltækileiki gagna: Grunnskóli Snæfellsbæjar tryggir að upplýsingar, skráðar á nemendaskrá, séu aðgengilegar þeim sem hafa heimild og þurfa að nota þær þegar þeirra er þörf. Skólinn tryggir einnig að kerfi og gögn nemendaskrár sem kunna að eyðileggjast sé hægt að endurreisa með hjálp viðbragðsáætlunar og afrita sem geymd eru á öruggum stað.

Sjá nánar á heimasíðu skólans https://www.gsnb.is/personuvernd

​Nýjar fréttir
Eldri fréttir
bottom of page