top of page
IMG_0441.JPG

Samstarf leik- og grunnskóla

Samstarf leik- og grunnskóla fer þannig fram að einu sinni í mánuði allt skólaárið koma leikskólanemendur í  heimsókn í grunnskólann til að kynna sér starfið þar og taka þátt í kennslustundum.

Grunnskólanemendur fara í eina heimsókn í leikskólana á skólaárinu. Starfinu lýkur í maí með tveggja daga vorskóla þar sem leikskólanemendur eru heila kennsludaga í skólanum en grunnskólanemendurnir eru í leikskólunum.

 

Samstarf grunnskólanna á Snæfellsnesi og FSN

Meðal meginatriða núverandi menntastefnu er aukið svigrúm, sveigjanleiki og samfella á milli skólastiga og innan hvers skólastigs. Helstu markmið samstarfs og tengsla milli skólastiga eru að skapa samfellu í námi nemenda, koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu námsins.

Grunnskólarnir á Snæfellsnesi eiga í góðu samstarfi við Fjölbrautaskóla Snæfellinga í Grundarfirði. Í samstarfinu felst m.a. ábyrgð á upplýsingagjöf milli skólanna, til nemenda og foreldra um nám á framhaldsskólastigi og hvernig samstarfinu er háttað. Á grunnskólagöngu sinni fá nemendur upplýsingar um framhaldsskólastigið í heild sinni og námsframboð einstakra skóla. Við skólana starfar náms- og starfsráðgjafi sem aðstoðar nemendur við að velja nám við hæfi.

Nemendum er heimilt að stunda nám í einstökum námsgreinum á framhaldsskólastigi að loknu eða samhliða grunnskólanámi í viðkomandi námsgreinum. Námið er á ábyrgð grunnskólans og vitnisburður um það því birtur á vitnisburðarblaði nemandans við lok grunnskóla.

Þegar nemendur, sem notið hafa sérúrræða í grunnskóla, hefja nám í FSN skulu kennarar og aðrir fagaðilar, ásamt nemanda og foreldrum hans, taka þátt í mótun og gerð tilfærsluáætlunar vegna fyrirhugaðs náms hans í framhaldsskóla og skal miða við að undirbúningur hennar hefjist í 9. bekk.

Úr grunn- í framhaldsskóla á Snæfellsnesi

bottom of page